Sabtu, 29 Januari 2011

LENGANA KEMAHIRAN (wajib)

2. LENGANA KEMAHIRAN (wajib)
Projek Perintis bagi setiap kategori Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, kegiatan dan aktiviti luar dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti berkhemah,projek perintis, ikhtiar hidup dan pandu arah.

A. Berkhemah

  1. pengetahuan dan keborehan berkhemah secara teori dan praktikar berdasarkan tajuk-tajuk berikut: .

          a. Pengurusan dan pentadbiran perkhemahan.
          b. persediaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan.
          c. Pemilihan tempat dan tapak, penyediaan peralatan dan makanan.
          d. Jenis khemah dan cara mendirikannya.
          e. Dapur, alatan dan Gejet serta kegunaannya.
          f. Aktiviti dan program perkhemahan.
          g. Kesihatan dan Kebersihan.
          h. Aturan PenutuPan Perkhemahan.

2. Nota: Perkara yang perlu dibuat oleh setiap calon:

  • Berkhemah seminima 10 malam di dalam siri-siri perkhemahan dan menyediakan laporan perkhemahan'
  • Mendirikan khemah kecil/ pondok untuk perlindungan.

B.Projek Perintis
1.Mengambil bahagian berkumpulan membuat SATU projek perintis bagi setiap kategori yang dinyatakan dibawah;

  • Jambatan.
  • Menara.
  • Lain-lain (merangkumi projek perintis pengangkutan, permainan dan selain daripada yang dinyatakan di atas)

2. Menyediakan model bagi semua Projek Perintis yang telah dibina dalam bahagian (1) Pengurusan Kuartermaster:

3. Menyatakan, memahami dan menjalankan peranan sebagai Kuartermaster yang menguruskan segala  peralatan dan bahan projek perintis supaya berada dalam keadaan baik, teratur dan selamat

C.Kawad
1.Mengetahui tatacara dan hukuman kawad

  • Kawad Kaki Pengakap
  • Kawad Tongkat Pengakap
  • Mengetahui dan meirenuhi segala syarat untuk menjadi seorang Ketua Kawad


D. Orienteering.
1. Mengetahui asas orienteering dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiviti yang dijalankan.

E. lkhtiar Hidup.
1. Mengetahui asas ikhtiar hidup dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiviti yang dijalankan.

F.Penganggaran.
1.Mengetahui sistem penganggaran dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiviti yang dijalankan.

Rujukan: Buku Panduan Dan Skim Latihan Pengakap Kelana

Tiada ulasan:

Catat Ulasan