Rabu, 15 Februari 2012

UNIFORM PENGAKAP KELANAPERATURAN PAKAIAN PENGAKAP KELANA

CARA PEMAKAIAN -(LELAKI)

CARA PEMAKAIAN -(PEREMPUAN)

CARA PEMAKAIAN LENCANA PADA LENGAN


Sabtu, 29 Januari 2011

SKIM LATIHAN PENGAKAP KELANA
Rujukan: Buku Panduan Dan Skim Latihan Pengakap Kelana


LENCANA KEAHLIAN

1. LENCANA KEAHLIAN


Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui bahawa ia adalah seorang Ahli dalam Persaudaraan Pengakap Malaysia dan Sedunia yang
luas itu.


Sebelum dilantik menjadiAhli Kelana dan dianugerahkan Lencana Keahlian, seorang Bakal Kelana akan diuji dalam perkara-perkara berikut, untuk memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam berpengakap.

1. Memahami dan menerima persetiaan & undang-Undang pengakap.

2. Dapat menerangkan tujuan pergerakan Pengakap dan menyedari peranan pengakap Kelana,

3. Mengetahui sejarah pergerakan Pengakap di Malaysia dan pergerakan pengakap Antarabangsa.

4. Menjalankan kerja-kerja amal kepada masyarakat setempat bersama pasukan seminima enam jam.

5. Mengetahui cara mengikat a. dan mdnggunakan simpulan dan ikatan berikut:-

 1. Buku Sila (Reef Knot)
 2. Bunga Geti (Sheet Bend)
 3. Simpul Manuk (Clove Hitch)
 4. Tindih Kasih (Bowtine)
 5. Lilit Dua Simpul (Round Turn and Two Hatf Hitch) 
 6. Lilit Pemati Biasa (Comman Whipping) 
 7.  lkatan Seraya (Square Lashing) 
 8.  lkatan Serong (Diagonat Lashing)

6. Mengamalkan ajaran agama masing-masing.

Rujukan: Buku Panduan Dan Skim Latihan Pengakap Kelana

LENGANA KEMAHIRAN (wajib)

2. LENGANA KEMAHIRAN (wajib)
Projek Perintis bagi setiap kategori Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, kegiatan dan aktiviti luar dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti berkhemah,projek perintis, ikhtiar hidup dan pandu arah.

A. Berkhemah

 1. pengetahuan dan keborehan berkhemah secara teori dan praktikar berdasarkan tajuk-tajuk berikut: .

          a. Pengurusan dan pentadbiran perkhemahan.
          b. persediaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan.
          c. Pemilihan tempat dan tapak, penyediaan peralatan dan makanan.
          d. Jenis khemah dan cara mendirikannya.
          e. Dapur, alatan dan Gejet serta kegunaannya.
          f. Aktiviti dan program perkhemahan.
          g. Kesihatan dan Kebersihan.
          h. Aturan PenutuPan Perkhemahan.

2. Nota: Perkara yang perlu dibuat oleh setiap calon:

 • Berkhemah seminima 10 malam di dalam siri-siri perkhemahan dan menyediakan laporan perkhemahan'
 • Mendirikan khemah kecil/ pondok untuk perlindungan.

B.Projek Perintis
1.Mengambil bahagian berkumpulan membuat SATU projek perintis bagi setiap kategori yang dinyatakan dibawah;

 • Jambatan.
 • Menara.
 • Lain-lain (merangkumi projek perintis pengangkutan, permainan dan selain daripada yang dinyatakan di atas)

2. Menyediakan model bagi semua Projek Perintis yang telah dibina dalam bahagian (1) Pengurusan Kuartermaster:

3. Menyatakan, memahami dan menjalankan peranan sebagai Kuartermaster yang menguruskan segala  peralatan dan bahan projek perintis supaya berada dalam keadaan baik, teratur dan selamat

C.Kawad
1.Mengetahui tatacara dan hukuman kawad

 • Kawad Kaki Pengakap
 • Kawad Tongkat Pengakap
 • Mengetahui dan meirenuhi segala syarat untuk menjadi seorang Ketua Kawad


D. Orienteering.
1. Mengetahui asas orienteering dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiviti yang dijalankan.

E. lkhtiar Hidup.
1. Mengetahui asas ikhtiar hidup dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiviti yang dijalankan.

F.Penganggaran.
1.Mengetahui sistem penganggaran dan dapat mengaplikasikannya di dalam pelbagai siri latihan dan aktiviti yang dijalankan.

Rujukan: Buku Panduan Dan Skim Latihan Pengakap Kelana

LENCANA PERKHIDMATAN (wajib)

3. LENCANA PERKHIDMATAN (wajib)

Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kemahiran, ilmu pengetahuan dan kecekapan dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan perkhidmatan.
A. Bantu Mula - wajib
1. Calon dikehendaki mengikuti latihan atau kursus yang diakui oleh mana-mana persatuan atau mana-mana   Pegawai Perubatan bertauliah yang mengendalikan latihan rawatan dan pertolongan cemas dalam jangka masa tertentu.

2.Calon hendaklah mempunyai pengetahuan berkenaan seperti butiran dibawah dan juga mempunyai kemahiran bertindak memberi rawatan kecemasan:

 • Mengetahui tujuan dan peraturan rawatan kecemasan dan keadaan yang memerlukannya. 
 • Mengetahui dan memahami struktur tubuh badan dan peranannya. 
 • Mengetahui peredaran darah manusia serta jenis pembaluh. 
 • Mengetahui jenis-jenis luka serta jenis pembalutan serta cara menghentikan pendarahan dari mulut, hidung dan telinga. 
 • Mengetahui cara merawat gigitan serangga, binatang kecil dan binatang berbisa. 
 • Mengetahui punca dan cara merawat keracunan daripada makanan bahan kimia dan lain-lain.
 • Mengetahui sistem pernafasan manusia dan merawat permasalahan bantu mula bagi permasalahan berkaitan dengan sistem pernafasan. 
 • Mengetahui dan mengaplikasikan teknik pemulihan pernafasan (CPR). 
 • Mengetahui dan merawat jenis patah tulang dan anduhan serta cara memindahkan mangsa yang cedera.
 • Mengetahui Peti Pertolongan cemas serta alatan di dalamnya.
B.Kebajikan Am - Wajib
1. Menganjurkan suatu projek Perkhidmatan Masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat.

    DAN ( Minima SATU daripada Bahagian C dan D ).

C.Pemelihara Alam Sekitar.
1. Calon dikehendaki berhubung dengan Pesuruhjaya Daerah atau Jawatankuasa Program Daerah untuk menentukan projek-projek kempen pemeliharaan alam sekitar yang dapat dijalankan ditempat masing-masing dalam tempoh 3 bulan.

2.Antara projek-projek yang disyorkan adalah seperti:-
 • Kempen Kebersihan Alam Sekitar.
 • Kempen Kitar Semula.
 • Kempen Kawasan Angkat Krew'
D. Kebajikan.  
1.Menjalankan projek bantuan yang boleh disampaikan kepada mangsa bencana
alam. 
2. Menjalankan Projek Anak Angkat Krew Pengakap Kelana samada kepada
Kumpulan-kumpulan Pengakap atau kawasan-kawasan yang bersesuaian untuk
perkhidmatan berterusan.
3.  Menderma darah seminimum 3 kali kepada hospital Kerajaan atau Pusat Darah Negara serta mempunyai rekod yang sah.
4. Menjalankan perkhidmatan di Rumah-Rumah Kebajikan.

Rujukan: Buku Panduan Dan Skim Latihan Pengakap Kelana

LENCANA PENGEMBARAAN (wajib)

4. LENCANA PENGEMBARAAN (wajib)Lencana ini dianugerahkan kepada Ahli Kelana, sebagai mengakui berbagai kegiatan dan aktiviti pengembaraan dengan memperlihatkan tahap tertinggi dalam
melaksanakan program dan rancangan pengembaraan tersebut.

A.Pengembaraan.


1.Menjalankan salah SATU daripada pilihan pengembaraan berikut:

 •  Berjalan kaki sejauh 60km (masa bermalam: minima 2 malam).
 •  Berdayung sampan lkayaVrakit sejauh 30km (masa bermalam: minima 2 malam)'
 •  Berbasikal sejauh 100km (masa bermalam: minima 2 malam).
 •  Bermotorsikal sejauh 500km (masa bermalam: minima 2 malam)'
 •  Berkereta sejauh 800km (masa bermalam: minima 2 malam).
 •  Berkenderaan awam (bas/kereta api) sejauh 1000km (masa bermalam: minima 2 malam).

* Semua perjalanan di atas hendaklah merangkumi tidak kurang dari 3 perialanan kecil yang berasingan dan berbeza keadaan geografinnyaB. Laporan Pengembaraan 
1. Menyediakan buku log pengembaraan yang lengkap dan dikemaskini yang disertakan bahan sokongan seperti gambar,lakaran, peta, rakaman video 
dan menyerahkan kepada penilai di dalam tempoh 15 hari selepas tamat pengembaraan.

2. Bahan sokongan.seperti gambar, gambarajah,peta, rakaman video dan seumpamanya hendaklah diserahkan kepada penilai bersama buku log pengembaraan.

C.Persediaan perjalanan
1. Setiap pengembaraan perlu ada persediaan dan destinasi hendaklah dirancang terlebih dahulu.

2. Tempat-tempat sejarah dan rekreasi,. perusahaan kampung, penghidupan kerompok kecil, penempatan orang asli dan tempat-tempat yang memberi cabaran eloklah dimasukkan ke dalam program pengembaraan.

3. Rancangan pengembaraan hendaklah dipersetujui oleh Ketua Kelana, Ketua Kelana hendaklah memberi nasihat, panduan serta peraturan bagi memastikan pengurusan pengembaraan itu mengikut cara berpengakap.

4. Mesti mengetahui cara menyediakan Buku Log Pengembaraan. pekara penting yang wajib ada;

 • Tarikh, masa, dan tempat, waktu tiba dan waktu berlepas.
 • Peta pengembaraan dan gambaran keadaan alam semula jadi. 
 • Rekod temu ramah, kajian, dan pendapat.
 • Projek ( jika dikehendaki membuat projek, lokasi, penyertaan masyarakat, masalah, kejayaan.) 
 • Cetusan rasa digambarkan melalui lukisan, foto,rakaman, video, puisi dan sebagainya.
 • Langkah keselamatan hendaklah diutamakan. (penilaian dan risiko ).

D.Peringatan
1. Calon boleh melaksanakan pengembaraan di dalam satu krew di antara 2 hingga 4 orang sahaja.
Pemakluman Pengembaraan dan kebenaran pesuruhjaya Daerah serta pihak berkuasa
(Polis, Jabatan Hutan,) hendaklah diperoleh sebelum pengembaraan.

2. Calon hendaklah sentiasa menjaga imej pengakap Kerana dan juga menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat.

E.Kajicuaca
1. calon hendaklah mencatatkan pemerhatian keadaan cuaca di sepanjang pengembaraan dengan. format yang lengkap seperti .catatan  keadaan cuaca semasa, kedudukan arah angin, bacaan suhu, ketinggian (altitude) jenis awan dan  lain-lain yang berkaitan dengannya.

Rujukan: Buku Panduan Dan Skim Latihan Pengakap Kelana